,Google+

Phát triển bền vững

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.” - Báo cáo Bruntland (1987)

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công Ty CP - ĐT - TM - XNK BA TRI VIỆT NAM luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội dựa trên chính sách chất lượng “An toàn,  Chất lượng, Trách nhiệm để phát triển bền vững”.
Ba yếu tố phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là nền tảng cho triết lý kinh doanh và sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và nông dân địa phương để đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tỉnh nhà, sự phát triển chung của các sản phẩm được nâng cao giá trị với nguyên liệu từ những trái dừa Việt Nam, của thế hệ tương lai bằng cách tạo ra giá trị cho các bên có liên quan và gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị cây dừa.
Chúng tôi đặt sự phát triển bền vững làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh bởi vì chúng tôi tin rằng chỉ có phát triển bền vững mới  đảm bảo cho những thành công lớn hơn và không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Với chúng tôi, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) được thể hiện qua cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy với các bên liên quan:
Nhà cung cấp - Người lao động - Khách hàng - Cộng đồng xã hội.
Chúng tôi mong muốn đóng góp để tăng chất lượng cuộc sống của tất cả người lao động tại đơn vị và gia đình của anh em công nhân viên cùng các chính sách hỗ trợ khác cho người lao động và chung tay đóng góp vào quỹ từ thiện của cộng đồng xã hội.
Chúng tôi cam kết tạo một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để người lao động tham gia cống hiến sức lao động của mình, phát huy sự sáng tạo của người lao động và tuân thủ quy định pháp luật địa phương.


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu ”Giá Thể trồng cây Sạch - Sản phẩm sạch - Thế giới xanh”
Từng sản phẩm của chúng tôi sản xuất ra đều dựa trên phương châm “tạo ra sản phẩm chất lượng trên cơ sở tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng hợp lý nhất” theo chương trình sản xuất các loại giá thể trồng cây sạch  hơn trong công nghiệp.
Hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua chương trình kiểm soát, phân loại chất thải ngay từ nguồn và có cơ sở hạ tầng hiện đại để xử lý chất thải cuối nguồn. Ngoài ra, việc thu gom nguyên liệu là những vỏ trái dừa được vứt bỏ sau khi được sử dụng đã góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường tại địa phương. Đến nay bà con nông dân xứ dừa đã có chúng tôi thu gom nên đã có thêm thu nhập, thêm vào giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, Giúp cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn!

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt


Chúng tôi đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược kinh doanh của mình để truyền đạt ý thức đến từng người lao động đang gắn bó với chúng tôi rằng các hoạt động sản xuất luôn gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.


NGƯỜI LAO ĐỘNG

An toàn lao động - Sức khỏe nghề nghiệp:
An toàn là yếu tố đầu tiên trong chính sách chất lượng của chúng tôi. Bằng cách thực hiện việc đánh giá rủi ro trong những hoạt động thường ngày, trong các thủ tục làm việc bằng văn bản và đảm bảo rằng các cấp quản lý chịu trách nhiệm về an toàn cho nhân viên của mình.
Chúng tôi tiến hành đào tạo về an toàn lao động cho từng nhân viên, lao động trước khi họ bắt đầu làm việc với chúng tôi và thiết lập các chính sách an toàn cho từng khu vực hoạt động.
Bằng việc thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro các hoạt động sản xuất trong nhà máy giúp đội ngũ quản lý của chúng tôi có các biện pháp ngăn ngừa và ứng phó các rủi ro mất an toàn, đảm bảo hoàn thành mục tiêu an toàn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp.

nguyên liệu sản xuất viên nén ươm hạt

Chân thành!

Phòng Giám Đốc